Przegląd budowlany

Author: Brak komentarzy Share:

Dobry stan techniczny budynku to punkt wyjścia dla bezpieczeństwa osób, które będą z niego korzystać. Aby uzyskać pewność, że dany obiekt budowlany spełnia wszelkie wymagania techniczne należy regularnie go kontrolować. Tego rodzaju prace powinien wykonać profesjonalny inspektor, który milimetr po milimetrze, zgodnie z przepisami sprawdzi dowolny dom lub budynek użytkowy. Sprawdź więc najważniejsze informacje na temat przeglądu budowlanego – jak często go wykonywać oraz na czym polegają takie działania!

Czy wiesz, że istnieje prawny obowiązek wykonania takiego przeglądu?

Polskie ustawodawstwo reguluje szereg kwestii związanych z różnymi sferami ludzkiego życia. Będąc obywatelem, warto wiedzieć, że istnieją także przepisy normatywne związane z użytkowaniem obiektów budowlanych. Tego rodzaju tematyka została unormowana przede wszystkim w prawie budowlanym. Jeśli planuje się budowę jakiegoś obiektu lub jest się właścicielem konkretnej nieruchomości, warto zapoznać się z przepisami, które mogą dotyczyć stanu faktycznego w jakim się wtedy znajdujemy. Świadomość o obowiązujących prawach i obowiązkach to kwestia kluczowa – warto o tym pamiętać. W odniesieniu do przeglądu budowlanego, we wskazanej wcześniej ustawie, określone zostały kwestie takie jak na przykład – rodzaje nieruchomości, w których należy przeprowadzić przegląd, zakres takiej kontroli, wskazano ponadto podmioty, które są odpowiedzialne za ich przeprowadzenie.

Jakie działania składają się na przegląd budowlany?

Zakres prac, jakie przeprowadza się w czasie dokonywania przeglądu budynku związany jest z rodzajem wykonywanej kontroli. Dla przykładu na przegląd coroczny składają się działania takie jak: sprawdzenie wszystkich elementów budynku, kontrola instalacji szczególnie narażonych na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych, czy też części budynku narażone na najbardziej intensywne użytkowanie. Sprawdza się także powiązane z budynkiem urządzenia oraz instalacje, których zadaniem jest dbałość o ochronę środowiska. Ponadto nie można zapomnieć o sprawdzeniu instalacji gazowej. Kontroli muszą być poddane również wszelakie przewody dymowe, wentylacyjne, kominowe oraz spalinowe. Natomiast w aspekcie przeglądu wykonywanego w odstępach czasu wynoszących pięć lat sprawdza się na przykład: ogólny stan techniczny danej nieruchomości, estetykę kontrolowanego budynku, czy też sposób działania instalacji elektrycznej oraz stan piorunochronów. Wszystko sprowadza się więc do tego, aby przegląd budowlany pozwalał udzielić odpowiedź na pytanie związane z tym, czy konkretny obiekt jest przydatny do użytkowania.

Jak często trzeba przeprowadzać przegląd budowlany?

Przepisy prawne wskazują, że przegląd budowalny musi być wykonywany w określonych momentach oraz po upływie z góry narzuconych okresów czasu. Pierwsza wątpliwość, jaka związana jest z tą kwestią to na przykład moment, w którym obowiązkowo należy przeprowadzić pierwszy przegląd budynku. Tego rodzaju kontrola musi być wykonana najpóźniej w ciągu roku od momentu, w którym konkretna budowla zostanie przekazana do użytku publicznego. Aby mieszkańcy i inni użytkownicy danego obiektu mogli korzystać z niego w nieskrępowany sposób ważna jest świadomość tego, że także w przyszłości trzeba pamiętać o organizacji cyklicznych przeglądów budowlanych. Pierwszy rodzaj przeglądu to kontrola coroczna, którą wykonuje się właśnie co roku. Drugi wariant to przegląd budowlany wykonywany co pięć lat. Dobrą praktyką jest przeprowadzanie tych kontroli w okresie do 30 listopada oraz do 31 maja.

Kto powinien dopilnować przeprowadzenia przeglądu budowlanego?

Obowiązujące przepisy prawa budowlanego wskazują, że właściciel danego obiektu lub nieruchomości musi wywiązywać się z kilku ciążących na nim obowiązków. Jednym z nich jest właśnie konieczność dopilnowania, aby w wymaganych terminach przeprowadzony został przegląd budowlany. Wszystko związane jest z ogólną zasadą, która wskazuje, że właściciel lub zarządca budynku ma za zadanie dbać o zapobieganie pogorszenia się ogólnego stanu budynku – jego tak zwanych właściwości użytkowych oraz sprawności technicznej danego obiektu. Jeśli więc jesteś właścicielem lub zarządcą budynku pamiętaj, że do Twoich obowiązków należy między innymi pamiętanie o dokonaniu przeglądu. W zakresie kontroli budowlanej trzeba więc skontrolować stan stabilności całej konstrukcji, spełnianie bezpieczeństwa pożarowego, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania, jak również fakt, czy budynek ma odpowiednią izolację. Ważna jest ponadto realizacja warunków związanych z dbałością o środowisko, ochroną przed hałasem, czy też zapewnieniem wymaganych warunków zdrowotnych oraz technicznych.

Podsumowanie

Kontrole stanu technicznego budynku są kwestią, o której po prostu nie można zapomnieć. Fakt dokonania sprawdzenia obiektu właśnie w takim zakresie gwarantuje nie tylko komfortowe użytkowanie budynku, ale jest także receptą na zwiększenie bezpieczeństwa. Jako właściciel nieruchomości musisz więc pamiętać o regularnym wypełnianiu tego obowiązku.

Previous Article

Jak chronić się przed słońcem?

Next Article

Wykrojnik do papieru

You may also like